Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбоо

Холбооны гишүүд 2018 оны гишүүнчлэлийн татвараа төлнө үү.

  • 2018-05-11 12:29
  • Улаанбаатар хот

Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбооны ГИШҮҮН та 2018 оны 05 дугаар сарын 20-ны дотор гишүүнчлэлийн татвараа шилжүүлж гишүүнчлэлээ баталгаажуулна уу.

Гишүүнчлэлийн татварын хэмжээ:

  1. Үндсэн (хувийн) гишүүдийн татвар 40.000 төгрөг
  2. Гишүүн байгууллагын жилийн татвар 200.000 төгрөг

Гишүүчлэлийн татвар шилжүүлэх мэдээлэл:

Банкны нэр: Голомт банк

Дансны нэр: МБИ Холбоо

Дансны дугаар: 180-106-5628

Гүйлгээний утгад: Овог нэр (гишүүн байгууллага бол байгуулагын нэр), утасны дугаар