Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбоо

Тусгай зөвшөөрөл олгох ажлын хэсгийн 2018.05.10 өдрийн хурлын шийдвэр

  • 2018-05-11 12:29
  • Улаанбаатар хот

Барилгын ажил эрхлэх Тусгай зөвшөөрөл олгох ажлын хэсгийн 2018 оны 05-р сарын 10-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг ЭНДЭЭС үзнэ үү.