Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбоо

Ажлын хэсгийн хурлын шийдвэр

  • 2018-06-22 14:14
  • Улаанбаатар хот

Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлаар урьдчилсан дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн 2018 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн ээлжит хурлын ШИЙДВЭРИЙГ хүргүүлж байна.