Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбоо

2019.03-Р САРЫН СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ

  • 2019-03-25 11:15
  • Улаанбаатар хот

МБИХолбооноос 2019 оны 3-р сард зохион байгуулагдах сургалтууд.
Сургалтанд бүртгүүлэх инженерүүд хичээлүүдээс сонгож бүртгүүлнэ үү.

1. "Норм, нормативын баримт бичиг болон дүрэм журмуудын тухай" сургалт /2019.03.18/

БҮРТГЭЛ ДҮҮРСЭН

2. "Газар хөдлөлтийн бүс нутагт барилга төлөвлөх" сургалт /2019.03.19-20/ 1.7 хүрээ Зөвлөх инженер 

БҮРТГЭЛ ДҮҮРСЭН

3. "Барилга, байгууламжийн газар хөдлөлтийн тэсвэрлэлтийн хялбарчилсан үнэлгээний аргачлал" сургалт /2019.03.21/-МИ

БҮРТГЭЛ ДҮҮРСЭН

4. "Өндөр барилгын төлөвлөлт" сургалт /2019.03.26/ 1.7 хүрээ Зөвлөх инженер ЗААВАЛ  бүртгүүлэх бол ЭНД дарна уу.

5. "Барилга, байгууламжийн бүтээцийн зураг төслийн инженерүүдэд зориулсан" сургалт

БҮРТГЭЛ ДҮҮРСЭН

6. "Усны барилга, байгууламжийн зураг төсөл, угсралт, засвар, ашиглалтын инженерүүдэд зориулсан" сургалт /2019.03.26-29/-МИ, ЗИ

БҮРТГЭЛ ДҮҮРСЭН

Анги дүүргэлт: 30 хүн
1 багц цаг: Мэргэшсэн-45.000₮, Зөвлөх-73.000₮
Төлбөр төлөх: Голомт банк 180 106 5628 /МБИ Холбоо/
Гүйлгээний утга: Овог, нэр, утасны дугаар, сургалтын өдөр
Холбоо барих: 330985, 94940985 /ажлын өдөр, ажлын цагаар/