Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбоо

2019.03-Р САРЫН СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ

  • 2019-03-15 18:08
  • Улаанбаатар хот

МБИХолбооноос 2019 оны 3-р сард зохион байгуулагдах сургалтууд.
Сургалтанд бүртгүүлэх инженерүүд хичээлүүдээс сонгож бүртгүүлнэ үү.

1. "Норм, нормативын баримт бичиг болон дүрэм журмуудын тухай" сургалт /2019.03.18/

БҮРТГЭЛ ДҮҮРСЭН

2. "Газар хөдлөлтийн бүс нутагт барилга төлөвлөх" сургалт /2019.03.19-20/ 1.7 хүрээ Зөвлөх инженер ЗААВАЛ бүртгүүлэх бол ЭНД дарна уу.

3. "Барилга, байгууламжийн газар хөдлөлтийн тэсвэрлэлтийн хялбарчилсан үнэлгээний аргачлал" сургалт /2019.03.21/-МИ

бүртгүүлэх бол ЭНД дарна уу

4. "Өндөр барилгын төлөвлөлт" сургалт /2019.03.26/ 1.7 хүрээ Зөвлөх инженер ЗААВАЛ  бүртгүүлэх бол ЭНД дарна уу.

5. "Барилга, байгууламжийн бүтээцийн зураг төслийн инженерүүдэд зориулсан" сургалт

2019.03.27- Ачаалал ба үйлчлэл-МИ

2019.03.28- Барилга, байгууламжийн бүтээц төлөвлөлтийн үндэс, Өрөгт ба Төмөр бетон бүтээц-МИ

2019.03.29- Ган бүтээц-МИ
бүртгүүлэх бол ЭНД дарна уу

6. "Усны барилга, байгууламжийн зураг төсөл, угсралт, засвар, ашиглалтын инженерүүдэд зориулсан" сургалт /2019.03.26-29/-МИ, ЗИ

БҮРТГЭЛ ДҮҮРСЭН

Анги дүүргэлт: 30 хүн
1 багц цаг: Мэргэшсэн-45.000₮, Зөвлөх-73.000₮
Төлбөр төлөх: Голомт банк 180 106 5628 /МБИ Холбоо/
Гүйлгээний утга: Овог, нэр, утасны дугаар, сургалтын өдөр
Холбоо барих: 330985, 94940985 /ажлын өдөр, ажлын цагаар/