Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбоо

МБИХолбооны 10-р сарын сургалтууд

  • 2019-10-08 14:11
  • Улаанбаатар хот

#МБИХолбооноос 2019 оны 10-р сард зохион байгуулагдах сургалтанд бүртгүүлэх инженерүүд доорхи линкүүдээр орж бүртгүүлнэ үү.
1. 2019.10.07-10-нд
2.2-Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн системийн угсралтын хүрээний МЭРГЭШСЭН инженерийн зэрэг горилох, сунгах 4 багц цагийн сургалт
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScmRVOc6cVhBvJbA0…/viewform

2. 2019.10.07-10-нд
2.3-Барилга, байгууламжийн цахилгаан хангамжийн угсралын хүрээний МЭРГЭШСЭН инженерийн зэрэг горилох, сунгах 4 багц цагийн сургалт
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScgjGZUbKfjpB7aSs…/viewform

3. 2019.10.11-нд
Бүх хүрээний инженерийн Заавал суралцах 1 багц цагийн сургалт

БҮРТГЭЛ ДҮҮРСЭН

4. 2019.10.14-17-нд
2.4-Ус хангамж, ариутгах татуургын системийн угсралтын хүрээний МЭРГЭШСЭН инженерийн зэрэг горилох, сунгах 4 багц цагийн сургалт
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdAbAFqEt3-VQ6Lsi…/viewform

5. 2019.10.14-17-нд
2.5 ба 2.9-Мэдээлэл, холбоо дохиолол, автоматжуулалтын системийн угсралтын хүрээний МЭРГЭШСЭН инженерийн зэрэг горилох, сунгах 4 багц цагийн сургалт
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdlgNT473k1sJrcBr…/viewform

6. 2019.10.22-25-нд
1.22-Барилгын салбарын удирдлага, зохион байгуулалт, менежментийн хүрээний МЭРГЭШСЭН инженерийн зэрэг горилох, сунгах 4 багц цагийн сургалт
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 хүрээний ЗӨВЛӨХ зэрэг горилох, сунгах 3 багц цагийн сургалт
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeyCSeqTnQbj4U38y…/viewform

7. 2019.10.28-31-нд
1.15 ба 2.8-Усны барилга, байгууламжийн зураг төсөл, угсралтын хүрээний ЗӨВЛӨХ, МЭРГЭШСЭН зэрэг горилох, сунгах 2.5, 4 багц цагийн сургалт
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdipa6UyyK4NX3iqS…/viewform

8. 2019.10.28-31-нд
2.1-Барилга, байгууламжийн угсралт, засварын ажлын хүрээний МЭРГЭШСЭН зэрэг горилох, сунгах  4 багц цагийн сургалт

https://docs.google.com/…/1FAIpQLScs81eRxj3sfsvnyx…/viewform

Анги дүүргэлт: 30 хүн
1 багц цаг: Мэргэшсэн-45.000₮, Зөвлөх-73.000₮
Төлбөр төлөх: Голомт банк 180 106 5628 /МБИ Холбоо/
Гүйлгээний утга: Овог, нэр, утасны дугаар, сургалтын өдөр
Холбоо барих: 330985, 94940986 /ажлын өдөр, ажлын цагаар