Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбоо

Тусгай зөвшөөрөл олгох ажлын хэсгийн хурлын шийдвэр

  • 2018-04-30 10:15
  • Улаанбаатар хот

МБҮА-ийн дэргэдэх Барилгын ажил эрхлэх Тусгай зөвшөөрөл олгох ажоын хэсгийн 2018 оны 4-р сарын 25-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг ЭНДЭЭС үзнэ үү.