• 976-11-330985
  • info@mace.org.mn

#МБИХ-с зохион байгуулагдах сургалтад хамрагдах инженерүүд доорх холбоосуудаар орж өөрийн хүрээний сургалтандаа бүртгүүлээрэй.
Сургалтын төрөл Өдөр Сургалтын төрлийн хүрээ Олгох багц цаг Сонгох
14. Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах үндсэн журам, хэрэглээ 2020-09-21 - 2020-09-25 Усны барилга байгууламжийн зураг төслийн хүрээ Усны барилга байгууламжийн угсралт, засварын хүрээ 1.0 Coнгох
1. Барилга, байгууламжийн бүтээц төлөвлөлтийн үндэс-МИГ 2020-09-28 - 2020-09-30 Барилга байгууламжийн бүтээцийн зураг төслийн хүрээ Барилга байгууламжийн угсралт, засварын ажлын хүрээ Барилга байгууламжийн ашиглалтын хүрээ 1.0 Coнгох
8. Инженерийн байгууламжийн бүтээц төсөллөх -МИС 2020-10-06 - 2020-10-09 Барилга байгууламжийн бүтээцийн зураг төслийн хүрээ Барилга байгууламжийн угсралт, засварын ажлын хүрээ Барилга байгууламжийн ашиглалтын хүрээ 1.0 Coнгох
8. Инженерийн байгууламжийн бүтээц төсөллөх -МИС 2020-10-12 - 2020-11-18 Барилга байгууламжийн бүтээцийн зураг төслийн хүрээ Барилга байгууламжийн угсралт, засварын ажлын хүрээ Барилга байгууламжийн ашиглалтын хүрээ 1.0 Coнгох
23. Барилгын салбарын хууль эрх зүйн орчин 2020-10-05 - 2020-10-05 Барилга байгууламжийн бүтээцийн зураг төслийн хүрээ Барилга байгууламжийн автоматжуулалтын системийн зураг төслийн хүрээ Усны барилга байгууламжийн зураг төслийн хүрээ Барилгын салбарын удирдлага, зохион байгуулалт, менежментийн хүрээ Барилга байгууламжийн угсралт, засварын ажлын хүрээ Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн системийн угсралт, засварын хүрээ 1.0 Coнгох
2. Буурь, суурь төсөллөх-МИГ 2020-10-26 - 2020-10-30 Барилга байгууламжийн бүтээцийн зураг төслийн хүрээ Барилга байгууламжийн угсралт, засварын ажлын хүрээ Барилга байгууламжийн ашиглалтын хүрээ 1.0 Coнгох
23. Барилгын салбарын хууль эрх зүйн орчин 2020-11-07 - 2020-11-12 Барилга байгууламжийн бүтээцийн зураг төслийн хүрээ Барилга байгууламжийн автоматжуулалтын системийн зураг төслийн хүрээ Усны барилга байгууламжийн зураг төслийн хүрээ Барилгын салбарын удирдлага, зохион байгуулалт, менежментийн хүрээ Барилга байгууламжийн угсралт, засварын ажлын хүрээ Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн системийн угсралт, засварын хүрээ 1.0 Coнгох
  • Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, 45/2, МБИХ-ны байр, УБ шуудан 44/7
  • Утас: +976- 11- 330985
  • Fax: +976- 11- 330985
  • Email: info@mace.org.mn
Copyright © 2020 mace.org.mn. All rights reserved.